Wat is coaching?

 

Coaching helpt je om zicht te krijgen op je eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren, optimaal te functioneren en resultaat te behalen in concrete situaties. Ook helpt het je om jezelf verder te ontwikkelen. Coaching is toekomstgericht en het wordt door jou zelf gestuurd. Verder sluit het aan bij jouw concrete context en ervaringen.

Hierbij kijk ik als coach naar jou als iemand die uniek is, potentieel heeft en die zijn of haar eigen antwoorden bij zich draagt. Als coach zal ik jou begeleiden in het vinden van jouw eigen, autonome en authentieke weg.

Het gaat hierbij dus om individuele coaching.

 

Wat bereik je met coaching?

 

* Het verdiepen van je bewustzijn van de effecten van je eigen gedrag.

* Het je verantwoordelijk voelen voor de gevolgen van je eigen gedrag.

* Het vergroten van initiatief, autonomie en zelfstandigheid.

* Het verder ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden zowel op cognitief als gevoelsniveau.

* Het versterken van initiatief en zelfstandigheid.

* Het opdoen van nieuwe ervaringen

* Het in beweging krijgen van onderliggende denkpatronen of diepe structuren.

* Het verkrijgen van zicht op eigen communicatie en die van anderen.

* Je ervaart keuzevrijheid in jouw handelen en je leert jouw talenten verder te ontwikkelen, maar ook jouw belemmeringen te doorbreken of te accepteren.

* Kortom je haalt het beste uit jezelf naar boven.

 

De werkvorm:

 

Jij en ik spreken van tevoren af aan welke aspecten van jouw functioneren je wilt gaan werken. In de coaching maken we gebruiken van verschillende methodieken, technieken en gerichte opdrachten. Ook maak ik gebruik van observaties in het hier en nu. Bij het betrokken zijn van een opdrachtgever zullen we de gemaakte afspraken vastleggen in een contract. Vertrouwen zie ik als de basis van onze coachrelatie.

De bijeenkomsten duren gemiddeld een uur. De lengte van het coachingstraject kan verschillend zijn en is afhankelijk van je vraag. Gemiddeld is de lengte tussen de vijf en tien keer.

 

 

Een coachingstraject kan er als volgt uitzien:

 

* We kijken bij de start wat jouw eigen ambities en waarden zijn, deze bepalen jouw gedrag.

* Daarna kijken we naar jouw kwaliteiten en bouwen die verder uit om zo effectiever gedrag aan te leren. We activeren wat al aanwezig is.

* We onderzoeken welke belemmeringen je in de weg staan om in de praktijk te brengen dat wat je voor ogen hebt. Als de belemmeringen zijn verkend en geslecht komen jouw talenten beter uit de verf.

* Als coach bevraag ik je op de mogelijkheden die jezelf ziet om je kwaliteiten beter te benutten. Hierdoor ontwikkel je (nieuw) effectief gedrag.

* We werken resultaatgericht, dus we werken aan het realiseren van de door jouw gewenste resultaten.

* Voor de vormen van coaching/begeleiding verwijs ik ook naar de navigatiebalk.

 

Registratie:

 

Ik ben als coach geregistreerd bij de Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching (LVSC). Mijn registratienummer is: 0246.

Na afloop van de coaching krijg je een bewijs dat je een coachtraject hebt doorlopen.

 

Als coach maak ik ook gebruik van het contextueel werken en indien wenselijk van mijn werk als rouw- en verliestherapeut. Zie beschreven in de navigatiebalk aan de bovenkant van deze pagina.

 

Betalingswijze:

 

Zie ook beschreven onder kopje tarieven in de navigatiebalk.

 

Je krijgt na iedere twee bijeenkomsten een factuur via de mail. Indien gewenst kun je deze ook op papier ontvangen.

 

Als de factuur naar de werkgever gaat zal in het contractgesprek met de werkgever besproken worden hoe de facturering zal verlopen.