Wat is supervisie:

 

In supervisie staat jouw functioneren in je eigen werksituatie centraal. Tijdens supervisie leer je adequaat werkgedrag. Je leert hoe jouw denken, voelen en willen je professioneel handelen beinvloeden. Zo verbeter en actualiseer je  jouw  stijl van werken. Supervisie is dus een leertraject onder leiding van een supervisor. In supervisie gaat het erover dat je jezelf als instrument leert kennen en inzicht in je eigen thema's vergroot. Overdrachtsthema's en je eigen onbewuste dynamieken spelen mee in de begeleidingssituatie met de ander. Je wordt ermee geconfronteerd en het daagt je uit om bij jezelf te blijven. Voor mensen die met mensen werken is supervisie uiterst waardevol om zowel persoonlijk als professioneel te groeien. Supervisie is een belangrijk instrument voor kwaliteitsbewaking, om gezond in je werk te blijven en voor professionalisering.

 

In supervisie leer je:

 

* De samenhang ontwikkelen tussen jouw voelen, denken en handelen door middel van leren over leren.

* Ontdek je wat jouw manier van leren is in relaties op het werk. 

* Je eigen leerstijl te verbeteren.

* Ontdek je wat jouw gedrag teweeg brengt bij anderen, inclusief clienten, en wat het gedrag van anderen met  jou zelf doet.

*  Je leert als professional je vermogen te verruimen om vraagstukken vanuit andere posities en invalshoeken te bekijken.

* Je leert analyseren waar sterke en nog nader te ontwikkelen aspecten liggen.

* Je kijkt naar mogelijke overdrachtssituaties

* Hoe je goed voor je zelf kunt zorgen, mocht dit nodig zijn.

* Je leert dus goed reflecteren op je eigen beroepsmatig handelen.

 

Werkvorm:

 

* Minstens 10 bijeenkomsten van minimaal 1 uur, met een tussentijd van ongeveer twee weken.

* Je bepaalt door middel van een werkinbreng wat je aan de orde wilt laten komen.

* Voor iedere bijeenkomst schrijf je een reflectieverslag. Ook kunnen we kijken hoe je op andere manieren kunt reflecteren. Je reflectie wordt aan het begin van iedere supervisiebijeenkomst besproken.

* Verder formuleer je doelen of thema's waar je in de supervisie aan wilt gaan werken. Deze zijn niet statisch en kunnen in de loop van de supervisie veranderen. 

* Tijdens de supervisie zijn er op verschillende momenten evaluatiemomenten. De derde bijeenkomst is er een klikmoment. (Gaan we door met elkaar).

 

Vormen van supervisie:

 

* Individuele supervisie:

 

Hierbij is er sprake van een supervisant en de supervisor. Een supervisietraject is minimaal tien keer. De bijeenkomsten zullen eens in de twee of drie weken plaatsvinden en duren gemiddeld een uur per bijeenkomst.

 

* Groepssupervisie:

 

Hierbij is er sprake van twee tot vier supervisanten en de supervisor. Een voordeel van supervisie in een groep is dat de deelnemende supervisanten op elkaar kunnen reageren. De vragen die je aan elkaar stelt, de gesprekken die je voert, de interactie die er is kunnen je verder helpen in je proces en in je ontwikkeling. Bij de start van groepssupervisie zal er een gesprek zijn over de wensen en samenstelling van de groep. Het traject levert het meeste op als de supervisiegroep samengesteld is met supervisanten die relatief onbekend zijn aan elkaar. Groepssupervisie wordt vaak gebruikt bij professionals uit hetzelfde vakgebied. Met de toename van het aantal supervisanten aan een groepssupervisie neemt ook de tijd per bijeenkomst toe. Een groepssupervisiebijeenkomst kan dus, afhankelijk van het aantal supervisanten 1,5 tot 2,5 uur duren.

 

 Voor wie is supervisie geschikt:

 

* Politie

* Adviseurs

* Coaches

* Leidinggevenden

* Politie

* Social Work

* Verpleegkundigen

* Artsen

* Leraren/docenten

* Andere niet genoemde beroepsgroepen

 

Registratie:

 

Ik ben als supervisor geregistreerd bij de Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching (LVSC). Mijn registratienummer is: S 12723.

Na afloop van de supervisie krijg je een bewijs dat je een supervisietraject hebt doorlopen. 

 

Als supervisor maak ik ook gebruik van het contextueel werken en indien wenselijk van mijn werk als rouw- en verliestherapeut. Zie beschreven in de navigatiebalk aan de bovenkant van deze pagina.

 

 

Betalingswijze:

 

Zie ook beschreven onder kopje tarieven in de navigatiebalk.

 

Je krijgt na iedere twee bijeenkomsten een factuur via de mail. Indien gewenst kun je deze ook op papier ontvangen.

Als de factuur naar de werkgever gaat zal in het contractgesprek met de werkgever besproken worden hoe de facturering zal verlopen.