Wat is contextuele coaching/begeleiding:

 

Contextuele coaching/begeleiding is een benadering die problemen en levensvragen niet los ziet van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. Als contextueel coach/begeleider zie ik je niet alleen als een individu, maar ook als een onderdeel van een groter geheel, jouw context. Iedereen wordt geboren in een familie. Binnen die familie, binnen ons gezin van herkomst, leren we veel over het leven.

 

Als we later met problemen geconfronteerd worden, zijn die niet los te maken van ons opgroeien in die familie. Ze hebben vaak te maken met de manier waarop we zelf in onze eigen familie geleerd hebben te leven. Er worden belangrijke levenslessen doorgegeven. Al generaties lang. Dat is mooi, en het kan groei en ontwikkeling door de generaties heen opleveren. Maar het kan soms ook moeilijk of lastig zijn. Er kan sprake zijn van onrecht in vele vormen. Denk aan mishandeling, armoede, natuurrampen, ziekte, overlijden een handicap en alle andere vormen van onrecht die er kunnen zijn. Dit onrecht kan maken dat er niet meer gegeven kan worden wat er nodig is. Hierdoor raken geven en ontvangen uit balans en kan er weer nieuw onrecht ontstaan. De patronen en lessen die dan doorgegeven worden zijn niet meer constructief en helpend.

 

De coaching/begeleiding heet daarom ook intergenerationeel. In de dynamiek van menselijke relaties gaat het vaak om loyaliteit, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid. Als er ergens iets mis gaat tussen mensen dan is het vaak op dit gebied. In de coaching/begeleiding krijgen deze aspecten dan ook veel aandacht.

 

Het is goed om je te realiseren dat je ongewenste patronen vanuit de generaties kunt doorbreken en veranderen. Hierdoor kun je komen tot meer vrijheid maar ook tot andere zorg voor de ander. Als aan de levenslessen nieuwe lessen (die jij leert) toegevoegd kunnen worden, is dat niet alleen rechtvaardig voor jou, maar ook voor de toekomstige generaties.

 

Wat doen we binnen de contextuele coaching/begeleiding:

 

* We kijken naar de vorige en toekomstige generaties. De verbondenheid met grootouders, ouders en kinderen en andere familieleden gebruiken we als belangrijke basis voor groei.

* We maken een plattegrond van de familie. (Een genogram). Hierdoor kunnen we waardevolle informatie verzamelen over jezelf in relatie tot de generaties waar je uit voortkomt en mee verbonden bent. Het geeft vaak snel een overzicht van familierelaties en andere betekenisvolle relaties. Als contextueel coach/begeleider zal ik vragen stellen over het genogram. We kijken ook samen naar wie jouw hulpbronnen kunnen zijn.

* We onderzoeken de balansen van jouw geven en nemen. Ook is er volop aandacht voor jouw loyaliteiten naar anderen en naar betrouwbaarheid.

* We werken aan de blokkades en teleurstellingen uit het verleden waardoor de betrouwbaarheid weer kan worden verbeterd. Hierdoor komt er weer groei voor jou als individu om een eigen positie in het leven in te kunnen nemen. Er komt dus meer ruimte in het heden.

* Deze ruimte maakt dat jij dus op een verantwoorde manier kunt bepalen hoe jij in het leven wilt staan en wat jij op jouw beurt belangrijk vindt om door te geven, nu en in de toekomst.

* Tijdens de coaching/begeleiding maak ik ook gebruik van verschillend technieken en methodieken uit andere coachings- en begeleidingsvormen.

 

Voor wie is de contextuele coaching/begeleiding:

 

Deze staat open voor iedereen die denkt tijdelijk geholpen te moeten worden in de moeilijkheden die hij of zij in het leven ervaart.

 

Te denken valt aan:

 

* Relatieproblemen (tussen partners, tussen ouders en kinderen).

* Psychosomatische klachten.

* Werkgerelateerde problemen.

* Rouw en verlies (overlijden, ziekte, handicap, verlies van dromen enz).

* Problemen in de generaties.

* Omgaan met ziekte

* Omgaan met stress

* Overbelaste mantelzorg (te belast in de zorg voor een ander, bv. tijdens ziekte)

* Echtscheidingsproblemen

* Overspannenheid

* Conflicten

* Eenzaamheid

* Identiteitsproblemen

* Geloofsvragen

 

Als supervisor en coach maak ik ook gebruik van het contextueel werken.

Ook binnen de rouw- en verliescoaching/begeleiding en de psychosociale coaching/begeleiding maak ik gebruik van de contextuele benadering. Zie verder beschreven in de navigatiebalk aan de bovenkant van deze pagina. 

 

Opleiding:

 

Ik heb mijn contextuele opleiding gedaan aan de Hogeschool van Amsterdam. Dit is de Voortgezette Opleiding Jeugd Gezin en Context. Hoofdopleider van deze opleiding was toen mevrouw Else-Marie van den Eerenbeemt.

 

Mijn SPHBO-Registratienummer is: 123807-22651