Wat is psychosociale coaching/begeleiding:

 

Psychosociale coaching/begeleiding is een laagdrempelige, praktische psychologische vorm van coaching/begeleiding. Uitgangspunt voor de psychosociale coaching/begeleiding is de overtuiging dat ieder mens zijn eigen leven vorm kan geven binnen de context waarin hij of zij leeft. Veel psychosociale problematiek vindt haar oorsprong in het zich afgescheiden denken en voelen van het lichaam en/of van delen van de persoonlijkheid en/of van de "buitenwereld". Het probleem is vaak niet een gebrek aan vaardigheden. Deze zijn gemakkelijk te leren. Vaak gaat het om vasthouden aan oude gewoontes en overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen.

 

Bij psychosociale problemen gaat het om twee soorten problemen die met elkaar samenhangen:

 

* Problemen die te maken hebben met jouw gevoelens en gedachten (psychische problemen): je voelt je bijvoorbeeld boos, angstig of verdrietig en je voelt je alleen.

* Problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties (sociale problemen): je hebt bijvoorbeeld moeilijkheden met je partner, kinderen, familie, met jouw collega's op het werk of met je baas. Andere voorbeelden zijn problemen in de kerk, of problemen met instanties.

 

Deze problemen kunnen ook lichamelijke klachten veroorzaken ( hoofdpijn, hartkloppingen, slecht slapen enz.)

 

Psychosociale problemen kunnen ontstaan doordat er verschillende problemen tegelijk zijn. Het is niet altijd duidelijk hoe en wanneer deze problemen ontstaan zijn. 

 

Wat doen we binnen de psychosociale coaching/begeleiding:

 

* We onderzoeken op welke levensgebieden de problemen zich voordoen.

* Als psychosociaal coach/begeleider help ik je om te onderzoeken hoe bovenstaande problemen bij jou samenhangen. Dit gebeurt door er samen over te praten.

* Als psychosociaal coach/begeleider help ik je om de aangemelde klacht in verband te brengen met de klachten op de overige levensgebieden, zodat er een complete analyse van de probleemsituatie tot stand komt.

* Aan de hand daarvan, stellen we samen een plan op.

* Als psychosociaal coach/begeleider sluit ik aan bij jou als persoon waardoor er maatwerk geleverd kan worden en de coaching/begeleiding meer kans van slagen heeft.

* Als psychosociaal coach/begeleider maak ik gebruik van verschillende methodieken en technieken zoals:

 

- lichaamsgerichte benadering: voorbeelden hiervan zijn :ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, focusoefeningen.

- Psycho-educatie: voorlichting over de problematiek.

- Coaching: probleemoplossend vermogen van jou vergroten, resultaten bereiken.

- Werken in het hier- en- nu:  hierdoor leer je in contact te zijn met je belevingen en gevoelens van dat moment.

- Rouw- en verliescoaching/begeleiding (zie beschreven onder kopje rouw- en verliescoaching/begeleiding boven aan deze pagina)

- De contextuele coaching/begeleiding (zie beschreven onder kopje contextuele coaching/begeleiding boven aan deze pagina)

 

Het verloop van de psychosociale coaching/begeleiding zal er gemiddeld genomen dus als volgt uit kunnen zien:

 

* Aanmelding door jou.

* Een gesprek.

* We bepalen samen het probleem.

* We bespreken het probleem.

* We stellen een plan op.

* We werken procesmatig verder.

* Evaluatie en afsluiting.

 

Voor wie is de psychosociale coaching/begeleiding:

 

Deze staat open voor iedereen die denkt tijdelijk geholpen te moeten worden in de moeilijkheden die hij of zij in het leven ervaart.

 

Te denken valt aan:

 

* Materiele problematiek: problemen op het werk, werkeloosheid, stress door schulden.

* Sociale problematiek: relatieproblemen, gezinsproblemen.

* Psychische problematiek: psychosomatische klachten, rouw- en verlies, onzekerheid, laag zelfbeeld.

* Identiteitsproblematiek

* Geloofsvragen

 

Binnen de psychosociale coaching/begeleiding maak ik, indien wenselijk ook gebruik van mijn vakgebied als maatschappelijk werker en supervisor. Ook binnen de rouw- en verliescoaching en begeleiding en de contextuele coaching/begeleiding maak ik gebruik van de psychosociale therapie. Zie verder beschreven in de navigatiebalk aan de bovenkant van deze pagina.

 

Opleiding:

 

Voor het uitvoeren van de psychosociale coaching/begeleiding heb ik de volgende opleidingen:

 

* De opleiding tot Coach en Supervisor

* De opleiding tot Rouw- en verliestherapeut

* Maatschappelijk werk en Dienstverlening en de Voortgezette opleiding Jeugd, Gezin en Context

* Verder maak ik gebruik van de verschillende korte opleidingen en trainingen die ik in de loop van de jaren heb gehad. (duplo-poppetjes, EFT, lichaamsgericht werken enz). 

 

Voor mijn registraties zie in de navigatiebalk hierboven onder : over Peter.