Wat is verlies en rouw:

 

Verliezen zijn onlosmakelijk verbonden met het leven. Er zijn veel soorten van verlies. Er is verlies dat eigen is aan ieders levensloop, van geboorte tot de dood. Er zijn ook verliezen die niet direct tot ieders levensloop behoren. Verlies kan tijdelijk of definitief zijn. Het kan een eenmalig kort moment zijn maar ook langgerekt. Meestal brengt verlies ook andere verliezen met zich mee. Er is zichtbaar verlies maar er is ook veel verborgen verlies. Elk verlies, van klein tot groot, is een veranderings- en aanpassingsproces. Degene die iemand of iets verliest moet een antwoord formuleren op dit verlies. Iedereen doet dit op zijn of haar eigen manier. In die aanpassing hebben wij ons te verhouden tot een dubbele realiteit: het verlies heeft echt plaatsgevonden en het leven gaat tegelijkertijd ook door.

 

Verliezen zijn de prijs die we betalen voor de mogelijkheid om te kunnen hechten en ergens waarde aan toe te kennen. Dat is een basisvoorwaarde voor ons bestaan.

 

Rouw kan een gevolg zijn van verliezen, het is de kostprijs van de hechting. Hoe meer je aan iets gehecht bent, hoe groter de pijn is als je diegene of datgene verliest. Rouw is een gezonde reactie op verlies. 

 

Voorbeelden van een ingrijpend verlies zijn:

 

* Het overlijden van een dierbare.

* Zelfdoding van een dierbare.

* Verlies van gezondheid door een (chronische) ziekte en/of handicap.

* Echtscheiding.

* Verlies van dromen.

* Verlies van toekomstverwachtingen.

* Verlies van werk.

* Ongewenste kinderloosheid

* Een opeenstapeling van diverse verliezen

* En veel andere vormen van verlies

 

Belangrijk vind ik om te vermelden dat verlies en rouw niet per definitie een probleem zijn. Zoals ik al eerder beschreef is het een gezonde reactie op hechting.

 

Wat doen we binnen de rouw- en verliescoaching/begeleiding:

 

Omdat ieder mens op zijn eigen manier rouwt, vraagt de coaching/begeleiding ook maatwerk. Dit maatwerk wil ik dan ook leveren. Samen richten we ons in de coaching/begeleiding op het herstel van de balans na de ingrijpende veranderingen of verliezen die je hebt meegemaakt. Hierbij help ik je om "op verhaal te komen".  Verder krijg je inzicht in jouw rouwproces. Samen gaan we op zoek naar de betekenis van degene of datgene wat je verloren bent. Hierdoor voel je je weer beter in staat om verder te leven met je verlies.

We doen dit door te kijken naar de impact van je verlies, hoe jij hier mee om gaat en door te bespreken wie er wel of niet steunend voor je is.

Tijdens de gesprekken zal blijken dat je heen en weer zult gaan tussen je verlies en tussen het leven wat weer doorgaat. Hier hebben we dan ook volop aandacht voor en zal ik je tot steun zijn. Ik kijk met je mee en help je om een eigen antwoord te vinden op het geleden verlies. Hierbij wordt jouw verlies geintergreerd in jouw eigen levensverhaal.

 

Binnen de rouw- en verliescoaching/begeleiding werk ik met verschillende technieken en methodieken. Voorbeelden hiervan zijn:

 

* Werken met rituelen.

* Werken in het hier-en-nu.

* Focusoefeningen.

* Ontspannings- en ademhalingsoefeningen.

* Empty chair techniek.

* Uitleg geven over wat rouw en verlies is.

* Praktische hulp bieden.

* Genogram maken.

* Steun in kaart brengen.

* Agenda opdracht.

* Onderzoeken van eigen zingevingsbronnen.

* Levensverhaal schrijven.

* Werken met symbolen.

* En andere technieken.

 

Voor wie is de rouw- en verliescoaching/begeleiding:

 

Voor iedereen die te maken heeft gehad met een verlies van een dierbare of een ander ingrijpend verlies. Rouw- en verliescoaching/begeleiding kan nodig zijn als het je niet lukt om het rouwproces in wisselwerking met jouw omgeving vorm te geven. Als rouw- en verliescoach/begeleider kan ik je dan ondersteunen om alsnog het proces op gang te brengen en je evenwicht te hervinden.

 

Opleiding:

 

Voor het uitvoeren van rouw- en verliescoaching/begeleiding heb ik de volgende opleidingen:

 

* Maatschappelijk werk en Dienstverlening en de Voortgezette opleiding Jeugd, Gezin en Context

* De opleiding tot Rouw- en verliestherapeut

* De opleiding tot Coach en Supervisor

* Verder maak ik gebruik van de verschillende korte opleidingen en trainingen die ik in de loop van de jaren heb gehad.

 

Voor mijn registraties zie in de navigatiebalk hierboven onder : over Peter.

 

Als supervisor en coach maak ik, indien wenselijk, ook gebruik van mijn werk als rouw- en verliescoach/begeleider. Ook binnen contextuele coaching/begeleiding en de psychosociale coaching/begeleiding maak ik gebruik van de rouw- en verliescoaching/begeleiding. Zie verder beschreven in de navigatiebalk aan de bovenkant van deze pagina.