Begeleide intervisie:

 

Wat is intervisie:

 

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega's om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituaties. Dit meedenken gebeurd door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. 

 

- Bij intervisie wordt er dus gefocust op de werkuitvoering

- Het voltrekt zich in een reeks bijeenkomsten

- Het vindt plaats tussen collega's/vakgenoten

- Het komt daar voor, waar ook supervisie mogelijk is.

 

Het leerproces bij intervisie is onderzoekend en reflectief van aard en zorgt voor concrete resultaten.

 

Intervisie kan ook plaatsvinden met een professioneel begeleider (supervisor). Dan wordt gesproken over begeleide intervisie.

 

Het doel van intervisie:

 

Op het niveau van de organisatie is intervisie een krachtig instrument voor het verbeteren van teams en het deskundigheidsniveau in de organisatie. Beroepsverenigingen vragen voor de registratie en herregistratie van professionele werkers om aan te tonen dat er reflectie heeft plaatsgevonden. Intervisie biedt hierin een mogelijkheid.

 

De intervisiegroep:

 

Een intervisiegroep telt idealiter vier tot zes deelnemers en werkt ongeveer anderhalf tot twee uur met elkaar. De intervisie beslaat een langere periode. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van de intervisie.

 

De resultaten van intervisie zijn:

 

* Aandacht voor elkaars werkproblemen.

* Onderling begrip en steun.

* Gedragsverandering.

* Betere communicatieve vaardigheden.

* Ervaring met nieuwe werkvormen.

* En tips, adviezen en ideeen waaruit jezelf een keuze maakt.

 

Wanneer begeleide intervisie:

 

* Bij een startende intervisiegroep die vanaf het begin kwalitatief goede intervisiebijeenkomsten wil hebben. Mijn begeleiding is er dan op gericht dat jullie als intervisiegroep na verloop van tijd zelfstandig verder gaan.

* Bij een tijdelijke groep die effectieve en professioneel begeleide intervisie wil hebben.

* Bij Intervisiegroepen die al enige tijd bijeenkomen en waarbij de deelnemers er behoefte aan hebben om meer uit de intervisiebijeenkomsten te halen.

 

Ik zal tijdens de begeleide intervisie intervisiemethoden aandragen die als intervisiegroep bruikbaar zijn. Jullie maken deze als groep steeds meer eigen, door er mee te oefenen.

 

Te denken valt aan:

 

* Incidentmethode

* De Balint-methode

* Vier oplossingsgerichte vragen

* Succesgerichte intervisie

* Dillema-intervisie

* Creatieve intervisie

* Brainstormen

* Andere intervisiemethoden

 

Registratie:

 

Ik ben als supervisor geregistreerd bij de Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching (LVSC). Mijn registratienummer is: S 12723.

Ik ben als coach geregistreerd bij de Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching (LVSC). Mijn registratienummer is: 0246.

 

 

 Betalingswijze:

 

Zie beschreven onder kopje tarieven in de navigatiebalk.